ANGAJĂM INGINER OFERTARE

Scopul postului: Întocmirea ofertelor tehnico-financiare pentru proiecte de fit out.

ATRIBUȚII GENERALE

 • Este responsabil de ofertarea proiectelor de fit out, din faza de întocmire a ofertelor până la finalizarea lucrărilor și implicit întocmirea situațiilor de lucrări pentru clienți și parteneri;
 • Participă la întâlniri cu beneficiarii, proiectanții și partenerii companiei;
 • Participă la realizarea de grafice de lucrări, gestioneaza bugetele și urmărește costurile în timpul execuției unui proiect;
 • Soluționeaza probleme sau neclarități sesizate de colegii din teren și caută, identifică și notifică cele mai bune soluții;
 • Se ocupă de întocmirea cărții tehnice a construcției;
 • Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;
 • Propune măsuri de eficientizare a activității desfășurate.

SARCINI AFERENTE

 • Se prezintă la serviciu după programul stabilit, odihnit și având o ținută corespunzătoare;
 • Are un comportament civilizat față de clienți și colegi și este receptiv la solicitările acestora;
 • Respectă regulamentul intern al companiei.

RESPONSABILITĂȚI

 • Realizează oferte tehnico-comerciale plecând de la proiectele tehnice;
 • Trimite cereri de oferte către partenerii companiei, le recepționează și le centralizează;
 • Realizează situații de lucrări pentru clienții și partenerii companiei;
 • Organizează și centralizează întreg procesul de ofertare împreună cu colegii de pe celelalte departamente având în vedere respectarea cu strictețe a termenelor limită pentru ofertare;
 • Respectă legislația specifică domeniului de activitate;
 • Răspunde de actualizarea costurilor sau operațiunilor cu privire la modificarea detaliilor tehnice pe perioada desfășurarii unui proiect;
 • Respectă standardele cu privire la imaginea companiei;
 • Răspunde de îmbunătațirea permanentă a pregătirii sale profesionale;
 • Răspunde de păstrarea confidențialitătii informațiilor și a documentelor legate de activitatea companiei;
 • Răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Răspunde de respectarea normativelor de lucru și a procedurilor de lucru cu privire la postul său;
 • Adoptă în permanență un comportament care promovează imaginea și interesele companiei.

CANDIDATUL IDEAL

 • Studii superioare: Construcții Civile / studii tehnice din domenii conexe;
 • Experiență raportata la studiile superioare: minim 4 ani;
 • Experiență ca inginer ofertare în domeniul construcțiilor civile: minim 2 ani;
 • Permis de conducere: Categoria B, obligatoriu;
 • Cunoștinte operare PC (nivel avansat): Outlook, Excel, Word, Autocad;
 • Cunoștințe de limba română la nivel avansat iar de limba engleza minim nivel mediu;
 • Calități, aptitudini și deprinderi necesare: Abilități excelente de comunicare, capacitate excelentă de planificare și organizare, atenție concentrată și distributivă, echilibru emoțional, capacitatea de a evalua și lua decizii, capacitatea de a lucra cu oamenii și în echipă, rezistență la stres, punctualitate, corectitudine și amabilitate, simț al responsabilității și loialitate.

LOCUL DE DESFASURARE AL ACTIVITĂȚII

 • Birou 90%. La sediul nostru, în Iași.
 • Teren 10%: La beneficiari.

OFERIM

 • Job stabil, perioadă nedeterminată;
 • Birou confortabil și bine echipat. La sediul nostru, în Iași;
 • Salariu între 4500 și 7000 lei pe lună, în funcție de experiență;
 • Creșteri salariale la fiecare 6 luni;
 • Mediu de lucru deosebit cu un colectiv bine selectat.

CV-urile se primesc la office@zafit.ro.