Denumirea postului
INGINER CONSTRUCTII CIVILE (COR 214201)
Scopul postului
Indeplineste sarcini de coordonare si organizare a activitatilor tehnice.
Departament
TEHNIC

ATRIBUTII GENERALE
// Studiaza proiectele tehnice si le implementeaza in teren, folosind cele mai bune solutii tehnice si respectand graficul de lucrari.
// Organizeaza personalul necesar desfasurarii unui proiect in asa mod incat etapele de lucru sa fie corecte, logice si eficiente.
// Intocmeste devize tehnice si situatii de lucrari.
// Este atent la respectareaa masurilor SSM/PSI in cadrul proiectelor pe care le manageriaza.
// Se preocupa de formarea personala profesionala continua.
// Se preocupa de bunastarea si performante echipei tehnice.
// Reprezinta compania in fata clientului pe toata desfasurarea unui proiect.
// Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces.
// Propune masuri de eficientizare a activitatii companiei.

ATRIBUTII ADMINISTRATIVE
// Intocmeste grafice de lucrari.
// Intocmeste lista de materiale si/sau lucrari.
// Identifica furnizori potriviti pentru proiectele companiei.
// Se ocupa de comanda materialelor/serviciilor necesare unui proiect.
// Mentine evidenta echipamentelor de lucru ale companiei si le pastreaza in ordine si stare buna de functionare.

SARCINI AFERENTE
// Se prezinta la serviciu dupa programul stabilit, odihnit si avand o tinuta corespunzatoare.
// Are un comportament civilizat fata de clienti si colegi si este receptiv la solicitarile acestora.
// Intocmeste lista de materiale si/sau lucrari.
// Respecta regulamentul intern al companiei.

RESPONSABILITATI
// Raspunde de calitatea lucrarilor in cadrul proiectelor pe care le manageriaza.
// Raspunde de activitatea personalului tehnic.
// Raspunde de echipamentele de lucru.
// Raspunde de materialele necesare in cadrul proiectelor si raportarea pierderilor de orice fel.
// Respecta legislatia specifica domeniului de activitate.
// Raspunde de informarea clientilor cu privire la detaliile tehnice pe perioada desfasurarii unui proiect.
// Raspunde de rezolvarea problemelor si de satisfacerea cerintelor clientilor.
// Respecta standardele cu privire la imaginea companiei.
// Raspunde de imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale.
// Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de activitatea companiei.
// Raspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul companiei.
// Raspunde de respectarea normativelor de lucru si a procedurilor de lucru cu privire la postul sau.
// Adopta in permanenta un comportament care promoveaza imaginea si interesele companiei.

CERINTELE POSTULUI
// Studii superioare: specializare Constructii Civile.
// Experienta in domeniu: minim 1 an.
// Permis de conducere: Categoria B, obligatoriu.
// Cunostinte operare PC: obligatoriu Email, Excel, Word.
// Calitati, aptitudini si deprinderi necesare: Abilitati excelente de comunicare, capacitate excelenta de planificare si organizare, atentie concentrata si distributiva, echilibru emotional, capacitatea de a evalua si lua decivii, capacitatea de a lucra cu oamenii si in echipa, rezistenta mare la stres si oboseala, punctualitate, corectitudine si amabilitate, simt al responsabilitatii si loialitate.

LOCUL DE DESFASURARE AL ACTIVITATII
// Birou 25%. La sediul nostru, in Iasi.
// Teren 75%: La beneficiari, cu posibilitatea de deplasari in tara.

OFERIM
// Job stabil, perioada nedeterminata.
// Birou. La sediul nostru, in Iasi.
// Masina de serviciu.
// Telefon de serviciu.
// Laptop de serviciu.
// Salariu motivant si bonusuri de performanta.
// Mediu de lucru deosebit cu un colectiv bine selectat.

Daca rezonezi cu noi, hai sa povestim.
Trimite-ne CV-ul tau la office@zafit.ro iar numarul de telefon la care ne putem auzi este +40 747 262 946.